logo
Politika privatnosti - GDPR!
Za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu
od vode, blata, cementa, boja...

Nazovite nas za više informacija+ 385 91 6222 552

Nanotehnologija i nano premazi

Nanotehnologija je vještina pravljenja ili rada sa stvarima tako malim da ih je moguće posmatrati samo pomoću najjačih mikroskopa. Nanotehnologija je točnije rečeno; znanost o malome. Nanotehnologija proučava svojstva materije na nanoskali i posljednjih je nekoliko desetljeća njena primjena uzela zamaha. Nano premazi sve se više koriste u zaštiti površina.

Nanotehnologija
Nanotehnologija

Nanotehnologija predstavlja molekularnu proizvodnju odnosno građenje stvari i predmeta na razini atoma, grupirajući pojedine atome i molekule. Nanometar je zapravo velik kao nogometna lopta u odnosu na zemaljsku kuglu. Zanimljivo je da je grčko značenje riječi "nano" - "patuljak" i upravo će nam taj patuljasti svijet u budućnosti nanotehnologije donijeti velike tehnološke promjene. Nano površina sastoji se od nano čestica sa komponentama koje se povezuju sa površinom i drugim komponentama davajući željeni ućinak. Takva organizacija čestica daje staklasti sloj koji s površinom stvaraju homogenu vezu pružajući izuzetnu trajnost. Upravo tu trajnost i hidroizolaciju na površini radi nano premaz.

Nanotehnologija i nano čestice, UltraEverDry Hrvatska
Nanotehnologija i nano čestice, UltraEverDry Hrvatska

"Lotus efekt" - sinonim za nanotehnologiju

Najbolji sinonim za tehnologiju je "lotus efekt" koji predstavlja simbol čistoće. Tekućina iz ove biljke ima takvo svojstvo da se na nju ne lijepi nikakva prljavština, voda ili nečistoća. "Krivac" za to su nanočestice koje odbijaju svu tekućinu sa površina. Kod ostalih hidroizolacijskih premaza zaštitu treba ponavljati veoma često, a uz zaštitu uz nanotehnologiju ; nanočestice se čvrsto povezuju sa površinom i stvaraju dugotrajni željeni učinak.

Nanotehnologija kao lotus efekt
Nanotehnologija kao lotus efekt

Primjena nanotehnologije i nano premaza

Nanotehnologija i nano premazi se danas sve više koriste u građevini; u zaštiti površina, u zaštiti od betona , mramora, zidova i kamena. Primjenjuje se na odjeći za zaštitu od mrlja, zaštiti radne odjeće i obuće. Nano premaze su prepoznali ljubitelji automobila u zaštiti od prljavština, vode i leda. Ujedno nano premazi su svoje mjesto primjene našli u zaštiti od leda i smrzavanja kao i odbijanju vode sa svih površina tako da je nanotehnologija idealna u zaštiti stanova, zidova, podruma i terasa od vode i vlage.

Lotus efekt nano čestice, UltraEverDry Hrvatska
Lotus efekt nano čestice, UltraEverDry Hrvatska

Sve je češća primjena u domaćinstvu u sanitarnim čvorovima , vrtlarstvu, domaćinstvu te u zaštiti brodova i čamaca od soli, vode i prljavštine.

Jednom riječju, nanotehnologija i primjena nano premaza je budućnost održavanja površina suhima i čistima. Lotus efekt je novi naziv za nanotehnologiju.

Više informacija možete dobiti postavljanjem pitanja na info@ued-hrvatska.com. Ukoliko Vam treba detaljnije pojašnjenje, slobodno nam se obratite. Stojimo Vam na raspolaganju!