logo
Politika privatnosti - GDPR!
Za dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu
od vode, blata, cementa, boja...

Nazovite nas za više informacija+ 385 91 6222 552

Zaštita od smrzavanja, leda i soli

Smrzavanje električnih vodova i štete prouzrokovane smrzavanjem
Zaštita električnih vodova od djelovanja mraza i smrzavanja usljed niskih temperatura

Nano zaštita od smrzavanja. leda i soli

Zaštita od zaleđivanja i soli

Utra Ever Dry je vodonepropusan premaz za zaštitu od smrzavanja i  u mogućnosti je napraviti da na mnogim površinama nema leda i zaleđivanja. Svaka površina koja je u zimskim mjesecima u dodiru s vodom susreće se s problemom smrzavanja. Koliko puta ste se susreli sa problem zamrznutih cijevi, a niste imali adekvatni premaz za zaštitu.

Primjenjiv je u zaštiti vodomjera, cijevi i vodovodne instalacije od smrzavanja u hladnim, zimskim mjesecima

Površina premazana Ultra Ever Dry premazom na sebi ne zadržava vodu pa čak i ako voda neće imati kamo pobjeći, led se neće primiti za površinu te će ga biti lako i jednostavno ukloniti. Ultra Ever Dry  se može koristiti i kako bi ste se oslobodili problema nastajanja ledenih sigi na zgradama i na  ostalim površinama. 

U zimskim mjesecima problemi sa stvaranjem leda su svakodnevica. 

Ultra Ever Dry premaz za zaštitu od smrzavanja možete koristiti za zaštitu od smrzavanja betona, automobila, bravica automobila ,elektro instalacija i  svih površina u dodiru sa vodom. 

Ultra Ever Dry se koristi i u zaštiti od nakupina soli.

Više informacija na info@ued-hrvatska.com ili na 091 6222 552. 

<>
« | Povratak